Prodejní hit

Stáhnout

On-line katalog

porta Drzwi Stáhnout katalog PDF

Nová definícia dverí

Spoločnosť Voster začala svoju obchodnú činnosť v roku 1993, ale mohlo by sa zdať, že jej pôvod siaha až do detských čias majiteľa spoločnosti, kedy spolu s láskou k prírode vychádzajúcej z lesných tradícii, sa zrodila túžba venovať sa práci s drevom. Dovtedy spoločnosť fungovala pod názvom Drevo-Hurt, ale po zavedení na trh značky Voster v roku 2012, prijala jej názov.

Realizácia nápadu sa rýchlo pretvorila na konečný výrobok, a stretla sa s veľkým záujmom. Od tej doby sa rámové krídla tešia uznaním a popularitou medzi zákazníkmi sa stali hlavným výrobkom spoločnosti. Postupom času, získavajúc skúseností a zavádzajúc do výroby inovatívne technológie, spoločnosť obohatila svoju ponuku o stále viac a viac nových vzorov a výrobkov.

 

V súčasnej dobe si spoločnosť za svoju prioritu kladie budovanie značky medzi zahraničnými spotrebiteľmi značky Voster, ako solídneho a spoľahlivého výrobcu. Spomedzi medzinárodných spotrebiteľov sa spoločnosť špeciálne zameriava na spoluprácu s krajinami, ako je v Česká republike a Slovensko. Vychádzajúc v ústrety balkánskym trhom sa spoločnosť Voster rozhodla zatraktívniť svoju webovú stránky o jazykové verzie pre tieto krajiny. Všetky riešenia, ktoré spoločnosť úspešne realizovala, boli vytvorené s myšlienkou na najnáročnejších zákazníkov a s nádejou na stretnutie sa s ich ocenením, prinášajúcim vzájomné výhody.

Facebook