Skleněný posuvný systém

SPAZIO EXTRA TP – skleněná tabule v malých čelistech PVAM-8.m – Rukojeť M06-S

Poloha madla je stanovena výjimečně z matné strany křídla

Madlo