04
Paź

Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

Po raz kolejny zostaliśmy docenieni przez kapitułę Programu i należymy do grupy Przedsiębiorstw Fair Play czyli sprawdzonych firm, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców oraz skutecznie działają na rzecz lokalnych społeczności.

Przedsiębiorstwo „Fair Play” jest ogólnopolskim programem, realizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Oceniane są w nim wszystkie aspekty działalności firmy: nie tylko wyniki ekonomiczne, czy jakość wyrobów, ale także sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa.