Dotacje UE

Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Zarzeczu realizuje projekt pt. “Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu
standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek wyników prac B+R w obszarze technologii produkcji stolarki otworowej w postaci płytowych drzwi
wewnętrznych (segment standard) o znacząco podwyższonej wytrzymałości.

 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe aktualne

 

 

 

 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięte: 

Zapytanie ofertowe nr 7 – Urządzenie dwustronnie formatyzujące, jednostronnie oklejające skrzydło drzwiowe

Rozstrzygnięte na korzyść Homag GMBH D – 72296 Schopfloch za cenę 2.615.000,00 EUR przy okresie zamówienia wynoszącym 396 dni

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 – Maszyna CNC do drzwi – linia do frezowania pod zamek i zawiasy

Rozstrzygnięte na korzyść IMAC sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Cena netto: 861000,00 EUR

Gwarancja 36 miesięcy

Deklarowany termin uruchomienia przedmiotu zamówienia: 15.07.2019

Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę: 24 h

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – MASZYNA DO JEDNOSTRONNEGO OKLEJANIA (KASZEROWANIA) ELEMENTÓW PŁYTOWYCH

Rozstrzygnięte na korzyść IMAC sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Cena netto: 300000,00 EUR

Gwarancja 36 miesięcy

Deklarowany termin uruchomienia przedmiotu zamówienia: 15.07.2019

Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę: 24 h

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – strugarka czterostonna

Rozstrzygnięte na korzyść Biuro Handlowo-Doradcze J&W sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
Cena 201450,00 EUR
Okres gwarancji 12 miesięcy
Data dostawy i uruchomienia maszyny 29 czerwca 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2018-pilarka

Rozstrzygnięte na korzyść Schelling Polska Obrabiarki do Drewna sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
Cena: 225 000 EUR netto
Dostawa do 15.03.2019, uruchomienie do 29.03.2019
Gwarancja 24 miesiące

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Instalacja odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny

kontenerów oraz instalację detekcji i gaszenia iskier.

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki P.P.U. Syzar sp. z o.o.
Kusowo 33a, 76-200 Słupsk

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

Wykonanie PRAC BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY ZAKŁADU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PŁYTOWYCH O HALĘ PRODUKCJI, HALĘ MAGAZYNOWĄ, BUDYEK BIUROWY ORAZ O HALĘ PELLETU WRAZ Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ z PARKINGAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki Stalprzem sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, która to spółka złożyła ofertę opiewającą na kwotę 22 463 361,50 zł netto, okres realizacji 8 miesięcy, gwarancja 61 miesięcy . Oferta wpłynęła dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 9:40. W toku przeprowadzonej weryfikacji ofery oraz jej załączników, nie stwierdzono braków. Oferta została złożona zgodnie z regulaminem niniejszego przetargu ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Zarzeczu realizuje projekt pt. “Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu
standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek wyników prac B+R w obszarze technologii produkcji stolarki otworowej w postaci płytowych drzwi
wewnętrznych (segment standard) o znacząco podwyższonej wytrzymałości.

 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe aktualne

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 – Maszyna CNC do drzwi – linia do frezowania pod zamek i zawiasy

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 – MASZYNA DO JEDNOSTRONNEGO OKLEJANIA (KASZEROWANIA) ELEMENTÓW PŁYTOWYCH

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – strugarka czterostonna

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018-pilarka

 

 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięte: 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Instalacja odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny

kontenerów oraz instalację detekcji i gaszenia iskier.

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki P.P.U. Syzar sp. z o.o.
Kusowo 33a, 76-200 Słupsk

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

Wykonanie PRAC BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY ZAKŁADU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PŁYTOWYCH O HALĘ PRODUKCJI, HALĘ MAGAZYNOWĄ, BUDYEK BIUROWY ORAZ O HALĘ PELLETU WRAZ Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ z PARKINGAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki Stalprzem sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, która to spółka złożyła ofertę opiewającą na kwotę 22 463 361,50 zł netto, okres realizacji 8 miesięcy, gwarancja 61 miesięcy . Oferta wpłynęła dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 9:40. W toku przeprowadzonej weryfikacji ofery oraz jej załączników, nie stwierdzono braków. Oferta została złożona zgodnie z regulaminem niniejszego przetargu ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.