Dotacje UE

Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Zarzeczu realizuje projekt pt. “Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu
standard „na dziś, jutro, pojutrze i długie lata” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek wyników prac B+R w obszarze technologii produkcji stolarki otworowej w postaci płytowych drzwi
wewnętrznych (segment standard) o znacząco podwyższonej wytrzymałości.

 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe aktualne

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – strugarka czterostonna

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018-pilarka

 

 

Zapytania ofertowe rozstrzygnięte: 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Instalacja odpylania oraz transportu pneumatycznego i mechanicznego wraz z gospodarką odpadową poprzez załadunek naprzemienny

kontenerów oraz instalację detekcji i gaszenia iskier.

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki P.P.U. Syzar sp. z o.o.
Kusowo 33a, 76-200 Słupsk

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

Wykonanie PRAC BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY ZAKŁADU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PŁYTOWYCH O HALĘ PRODUKCJI, HALĘ MAGAZYNOWĄ, BUDYEK BIUROWY ORAZ O HALĘ PELLETU WRAZ Z KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ z PARKINGAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1

Rozstrzygnięte

W toku przeprowadzonego przetargu doszło do rozstrzygnięcia na korzyść spółki Stalprzem sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, która to spółka złożyła ofertę opiewającą na kwotę 22 463 361,50 zł netto, okres realizacji 8 miesięcy, gwarancja 61 miesięcy . Oferta wpłynęła dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 9:40. W toku przeprowadzonej weryfikacji ofery oraz jej załączników, nie stwierdzono braków. Oferta została złożona zgodnie z regulaminem niniejszego przetargu ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.