Polityka prywatności oraz plików cookies

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dokładamy wszelkich starań aby zagwarantować poufność Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje, z których dowiedzą się Państwo dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe a także jakie prawa przysługują Użytkownikom naszej strony internetowej. Obowiązek poinformowania Państwa o powyższych kwestiach wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Jak pozyskaliśmy Państwa dane?

Wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki VOSTER sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej informacje nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników i są wykorzystywane do poprawy jakości i optymalizacji naszej strony internetowej.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zarzeczu, ul. Adama Mickiewicza 155, 37-400 Nisko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616090, NIP: 6020133670, REGON: 36289147000000.

W jaki sposób skontaktować się z Voster w sprawie danych osobowych?

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomość email na adres rodo@voster.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Spółki.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej: Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VOSTER (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

 • udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania lub rozwiązanie zgłoszonych problemów,
 • marketing bezpośredni produktów i usług VOSTER,
 • zarządzanie aktywnością na stronie internetowej VOSTER, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi,
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Administrator może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować w celu uzyskania informacji na temat Państwa preferencji lub zainteresowań oraz dopasowania do nich przekazu reklamowego. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Komu możemy udostępnić Państwa dane?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownikom i współpracownikom Voster,
 • podmiotom świadczącym na podstawie umów, usługi marketingowe, reklamowe, usługi administracyjne lub prawne, usługi polegające na przeprowadzeniu audytów bezpieczeństwa informatycznego, podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi serwisowe w zakresie IT
 • podmiotowi powiązanemu z Voster jakim jest Andoor Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przechowujemy je nie dłużej niż do jej wycofania.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane są przetwarzane przez VOSTER przysługują następujące prawa:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, a w przypadku gdy uznają Państwo, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe mają Państwo prawo do ich sprostowania,
 2. żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzaniach w przypadkach przewidzianych przez RODO,
 3. przenoszenia danych osobowych polegające na otrzymaniu od Voster danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Voster,
 4. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora szczególności w celu marketingu bezpośredniego,
 5. w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 6. oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie plików cookies

Spółka Voster w niektórych przypadkach może wykorzystywać cookie oraz inne technologie w celu automatycznego gromadzenia informacji określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, może się tak stać na przykład, jeżeli możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne obejmujące w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon) użytkownika. Pliki cookies są umieszczane przez serwis w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej, co pozwala nam zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora przy użyciu plików „cookies” są wykorzystywane jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Administrator wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 1. stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres wskazany w ich ustawieniach lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika;
 2. sesyjne – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do chwili zakończenia korzystania z serwisu poprzez wylogowanie, opuszczenie strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Pliki cookies są wykorzystywane w poniższych celach:

 1. wykorzystywania zebranych informacji jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem, optymalizacji serwisu,
 2. tworzenia analiz oraz statystyk, których wyniki pozwalają na uzyskanie danych o sposobie korzystania z serwisu, preferencjach użytkowników,
 3. dopasowywanie zawartości serwisu do preferencji użytkowników,
 4. przechowywania informacji o zalogowanych użytkownikach,
 5. w celu umożliwienia użytkownikom dzielenia się treściami z naszych stron internetowych na platformach społecznościowych,
 6. tworzenia przez Google Analytics statystyk serwisu, w tym celem analizy oglądalności serwisu oraz umożliwienia przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu oraz dopasowania przekazu reklamowego do potrzeb i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową.

Google Analytics

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, w szczególności weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”).

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Widżety i aplikacje społecznościowe

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych. Dane osobowe użytkowników aplikacji społecznościowych są przetwarzane na zasadach określonych przez właścicieli mediów społecznościowych:

 • Facebook oraz Instagram (Meta Platforms Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy
 • YouTube https://policies.google.com/privacy
 • LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Pinterest https://policy.pinterest.com/en
 • Linked in https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani w związku z aktywnością w mediach społecznościowych. Voster może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: identyfikator konta (zawierający imię i nazwisko lub nick), zdjęcie profilowe, inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek), treść komentarzy, automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkowników w danym serwisie społecznościowym, anonimowe dane statystyczne użytkowników odwiedzających media społecznościowe Voster dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym.

Większość przeglądarek internetowych zawiera domyślne ustawienia o przechowywaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą zostać wyłączone lub może zostać wprowadzona zmiana ustawień polegająca na każdorazowym informowaniu użytkownika o umieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym, poprzez zmianę przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowanych przez Administratora plików cookies. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu Administratora. Akceptacja plików cookies oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie przez serwis.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator ma prawo zmiany niniejszej polityki prywatności m.in. z powodu zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji polityki.

Niniejsza polityka dotyczy jedynie serwisu Administratora. W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności tam obowiązującą.


Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2024r.

Masz pytania? Zadzwoń: 15 870 14 44